Om Tvål och Såpa

Skapande Skola projekt, anpassad till social distansering.

*En utomhusaktivitet med såpbubblor i centrum.

 • *Barnen får kreativ lek med ett nytt element.
 • *Får skapa utan prestation.
 • Övar sig i hantera något skört och ömtåligt.
 • Barnen får dessutom lära sig hur såpbubblor är uppbyggda och varför tvål funkar så bra mot Covid-19 virus.
 • De får använd sin kreativitet, inspirerad av Rasmus framförda tekniker att
  skapa och leka fram olika sätt att blåsa och hantera såpbubblor på.
  Bland annat att blåsa bubblor i en bubbla, fånga bubblor i handen och vad mer fantasin bjuder in till.
Denna aktiveitet är uppdelad i två moment:

En föreställning på ca 20 min där jag visar och berättar. En tid för lek och skapande där eleverna får testa olika sätt at göra bubblor på och lfår utlopp för sitt kreativa skapande.

Ta_bubblaurbubbla_serios

Båda momenten sker utomhus, antingen på skolgården, i en skog eller tillgänglig gräsplan. Fördel om det är lite vindskyddat. Funkar även vid regn, men kräver en gnutta mera tid då. För publikens skull kan det vara skönt att vara under tak då, till exempel en dansbana eller uppspänd pressening. Jag kan hjälpa till att sätta upp eller föreslå en lämplig plats.


Under föreställning:
Sitter eleverna antingen klassvis eller i små grupper (som ändå brukar umgås) på rekommenderat avstånd till övrig publik.

Under skapandet:
Sedan får grupper om 5 till 10 elever vars sin station att skapa bubblor på. Denna tid kan anpassas efter barnens skaparlust men 20 min är nog ett minimum. Hur mycket hjälp barnen behöver till detta för att kunna leka kreativt utgår jag ifrån att skolan vet och har personal för.

Jag har ju ett projekt för barn/ungdomar där jag först visar en kort såpbubbleshow och sedan får de testa själva. Detta projekt är  Covid anpassat nu..
I under föreställningen så förklarar jag hur tvål/såpa fungerarr, varför det är så bra mot Covid-virus samt lite om gaser och membran.
Vetenskapstyngden anpassas till ålder och sedan får de testa själva.

Behov:
 • Stor yta där bubblor kan flyga fritt, gärna lite vindskyddat.
 • Gärna tillgång till vatten, men i nödfall så tar jag med allt vatten till blandning av såpbubblevättska vi behöver.
 • Gärna hjälp i att stöda elever som gärna busar eller har livlig energi, så att alla får ha kul efter sina behov, kan redan tänkas på vid indelning av grupper.
 • Vid regn, rätt klädsel åt barnen.
 • Oömma kläder, kanske uppkavlade ärmar, det kommer att blir kladdigt.
 • Efterråt bör alla som lekt med bubblor tvätta sina händer i vatten tills de slutat bubbla och smörja in händerna med hudkräm.
Ålder:

Detta projekt funkar för de mesta åldrarna. Från 2 år så kan barnen skapar bubblor på sina villkor, även stora bubblor.

Från ca 5 år så söker barnen mera möjligheter i sitt skapande att variera sina tekniker och lära sig nytt.

Från 7 år så blir det ännu mera intressant med skapandet.

Har haft bra omgångar med 10-11 åringar som med stort engagemang skapat bubbliga kreationer.