Föreställningar

Rasmus Wurm arbetar på en serie föreställningar med vetenskap som den röda tråden och med syfte att inspirera barn och ge dem insikt i olika aspekter av vetenskap på ett lättsamt och roligt sätt. Föreställningarna utgår ifrån olika teman och den första är:

Att Flyga