Välkommen till Institutet för Förståsigpåare

Tyngdkraftsbollar

Vi på Institutet för FörståSigPåare (IFSP) vill att fler än vi ska förstå sig på.
Bästa sättet för det anser vi är att lära sig genom att ha roligt! IFSP vill väcka barns och vuxnas nyfikenhet för vetenskap, förklara hur krångliga saker fungerar och få dem att förstå sig på världen i allmänhet.
Detta gör vi genom underhållande cirkusföreställningar som behandlar vetenskapliga förklaringsmodeller av våran värld. Vi förklarar under föreställningarnas gång fysikaliska lagar, vetenskapliga teorier och svåra ord på ett lekfullt och engagerande sätt.
Genom att blanda ihop lärdom med trolleri, jonglering och andra cirkuskonster så lyckas vi engagera publiken även om ämnet för vissa kan upplevas som svårt. Genom att förvandla fakta till visuella upplevelser och cirkustrick gör vi det fantastiska med vetenskapen tillgängligt och intressant för alla.

Våra föreställningar är roliga och är bra underhållning för barn upp till 100 år.

Första föreställningen både heter och handlar om Att Flyga
Andra handlar om universum, big bang och planeterna i vårat solsystem.
Nästa föreställning under arbete kommer att handla om Co2 och varför det är dåligt med för mycket.
Med den skickar vi vår främsta förståsigpåare, Rasmus Wurm, på turné runtom i landet. Om du vill boka Institutet för FSP HÄR.